The Performance of a Cult of the Senses: A Feast of Fans at Jim Morrison's Grave in Paris

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

338 Downloads (Pure)

Samenvatting

This article deals with the different ways fans commemorate and venerate the American rock star and poet Jim Morrison (1943-1971), at his grave at Pere Lachaise cemetary in Paris and for which the senses play an important role.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)141-152
TijdschriftTraditiones
Volume36-2007
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Performance of a Cult of the Senses: A Feast of Fans at Jim Morrison's Grave in Paris'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit