Zhongguo Gongye de Changqi Biaoxian jiqi Quanqiu Bijiao:1850-2010Nian-Yi Zengjiazhi Hesuan wei Zhongxin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Chinees
Pagina's (van-tot)39-50
Aantal pagina's11
TijdschriftResearches in Chinese economic history
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit