The performance of leaf mining microlepidopteran Bucculatrix maritima (Stt.) on the salt marsh halophyte, Aster tripolium (L.), exposed to different salinity conditions

M.A. Hemminga, J. Van Soelen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)422-427
  TijdschriftOecologia
  Volume89
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit