The Phenotypic and Mutational Spectrum of the FHONDA Syndrome and Oculocutaneous Albinism: Similarities and Differences

Charlotte C Kruijt, Libe Gradstein, Arthur A Bergen, Ralph J Florijn, Benoit Arveiler, Eulalie Lasseaux, Xavier Zanlonghi, Laura Bagdonaite-Bejarano, Anne B Fulton, Claudia Yahalom, Anat Blumenfeld, Yonatan Perez, Ohad S Birk, Gerard C de Wit, Nicoline E Schalij-Delfos, Maria M van Genderen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Phenotypic and Mutational Spectrum of the FHONDA Syndrome and Oculocutaneous Albinism: Similarities and Differences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences