The Phenotypic Spectrum of Patients with PHARC Syndrome Due to Variants in ABHD12: An Ophthalmic Perspective

Xuan-Thanh-An Nguyen, Hind Almushattat, Ine Strubbe, Michalis Georgiou, Catherina H Z Li, Mary J van Schooneveld, Inge Joniau, Elfride De Baere, Ralph J Florijn, Arthur A Bergen, Carel B Hoyng, Michel Michaelides, Bart P Leroy, Camiel J F Boon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Phenotypic Spectrum of Patients with PHARC Syndrome Due to Variants in ABHD12: An Ophthalmic Perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences