The phonotactics of Frisian - complex vowel sequences

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit