The photobehaviour of Daphnia spp. as a model to explain diel vertical migration in zooplankton

J. Ringelberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The photobehaviour of Daphnia spp. as a model to explain diel vertical migration in zooplankton'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Chemical Compounds