The physiology of Agaricus bisporus in semi-commercial compost cultivation appears to be highly conserved among unrelated isolates

Maria Victoria Aguilar Pontes, Aleksandrina Patyshakuliyeva, Harm Post, Edita Jurak, Kristiina Hilden, Maarten Altelaar, Albert Heck, Mirjam A. Kabel, Ronald P. de Vries, Miia R. Makela

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The physiology of Agaricus bisporus in semi-commercial compost cultivation appears to be highly conserved among unrelated isolates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences