The phytoplankton and its production rates in the Loosdrecht Lakes

W.A. De Kloet, P.J. Boesewinkel-De Bruyn, B.Z. Salomé

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)848-852
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume22
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit