The phytoplankton species composition and the seasonal periodicity in Lake Vechten from 1956 to 1979

M.C.I. Blaauboer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)25-36
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit