The Piwi pathway: from piRNA methylation to histone methylation

M.J. Luteijn

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Hubrecht Institute
Begeleider(s)/adviseur
  • Ketting, R., Promotor
Datum van toekenning14 mei 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit