The planar cell polarity protein VANG-1/Vangl negatively regulates Wnt/β-catenin signaling through a Dvl dependent mechanism

Remco A Mentink, Lorenzo Rella, Tomasz W Radaszkiewicz, Tomáš Gybel, Marco C Betist, Vitězslav Bryja, Hendrik C Korswagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Van Gogh-like (Vangl) and Prickle (Pk) are core components of the non-canonical Wnt planar cell polarity pathway that controls epithelial polarity and cell migration. Studies in vertebrate model systems have suggested that Vangl and Pk may also inhibit signaling through the canonical Wnt/β-catenin pathway, but the functional significance of this potential cross-talk is unclear. In the nematode C. elegans, the Q neuroblasts and their descendants migrate in opposite directions along the anteroposterior body axis. The direction of these migrations is specified by Wnt signaling, with activation of canonical Wnt signaling driving posterior migration, and non-canonical Wnt signaling anterior migration. Here, we show that the Vangl ortholog VANG-1 influences the Wnt signaling response of the Q neuroblasts by negatively regulating canonical Wnt signaling. This inhibitory activity depends on a carboxy-terminal PDZ binding motif in VANG-1 and the Dishevelled ortholog MIG-5, but is independent of the Pk ortholog PRKL-1. Moreover, using Vangl1 and Vangl2 double mutant cells, we show that a similar mechanism acts in mammalian cells. We conclude that cross-talk between VANG-1/Vangl and the canonical Wnt pathway is an evolutionarily conserved mechanism that ensures robust specification of Wnt signaling responses.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e1007840
TijdschriftPLoS Genetics
Volume14
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The planar cell polarity protein VANG-1/Vangl negatively regulates Wnt/β-catenin signaling through a Dvl dependent mechanism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit