The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's patronage democracy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1563-1593
TijdschriftComparative Political Studies
Volume51
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit