The Political Economy of Slavery in the Dutch Empire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)582-599
TijdschriftComparativ
Volume30
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2021

Citeer dit