The Poor Clares of Central Italy; Families, Veil and Patronage, c. 1350-1550, KU Leuven, Faculteit Letteren

Julie Beckers

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Baert, B., Promotor
  • Cools, Hans, Co-promotor
StatusGepubliceerd - 24 apr 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit