The population density, growth rate and production of bream, Abramis brama, in Tjeukemeer, the Netherlands

C.R. Goldspink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)499-517
  TijdschriftJournal of Fish Biology
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit