The population density, growth rate and production of roach Rutilus rutilus (L.) in Tjeukemeer, the Netherlands

C.R. Goldspink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)473-498
  TijdschriftJournal of Fish Biology
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit