The population structure of Assiminea grayana Fleming, 1828 (Gastropoda, Assimineidae), in the South-West Netherlands

A.W. Fortuin, L. De Wolf, C.H. Borghouts-Biersteker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)73-78
  TijdschriftBasteria
  Volume45
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit