The potential of hyperspectral patterns of winter wheat to detect changes in soil microbial community composition

Sabrina Almeida de Carvalho, W.H. van der Putten, W.H.G. Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Plant Science
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit