The predictability of biological populations and communities: an example from the meiobenthos.

P.M.J. Herman, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  267 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)281-290
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume142
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit