The presence of trace components significantly broadens the molecular response of Aspergillus niger to guar gum

Nancy Coconi Linares, Marcos Di Falco, Isabelle Benoit-Gelber, Birgit S. Gruben, Mao Peng, Adrian Tsang, Miia R. Makela, Ronald P. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)57-66
TijdschriftNew Biotechnology
Volume51
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 jul. 2019

Citeer dit