The preservative propionic acid differentially affects survival of conidia and germ tubes of feed spoilage fungi

Jan Dijksterhuis, Martin Meijer, Tineke van Doorn, Jos Houbraken, Paul Bruinenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The preservative propionic acid differentially affects survival of conidia and germ tubes of feed spoilage fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences