The prevalence of primary open angle glaucoma in a population-based study in the Netherlands: The Rotterdam Study

I. Dielemans, J.R. Vingerling, A. Hofman, D.E. Grobbee, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

229 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1851-1855
TijdschriftOphthalmology
Volume101
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit