The Price and Prejudice of Piketty

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Price and Prejudice of Piketty'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics