The Primacy of Parliamentary Proceedings: The Members of the First Dutch National Assembly and the Dagverhaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)109-22
TijdschriftTS. Tijdschrift voor Tijdschriftstudies
Volume34
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit