The process of legal recognition for the Ammatoa Kajang community

Adriaan Bedner, Willem van der Muur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)149-161
TijdschriftMimbar Hukum
Volume28
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit