The production of Cyprideis torosa Jones 1850 (Crustacea, Ostracoda)

P.M.J. Herman, C.H.R. Heip, G. Vranken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)326-331
TijdschriftOecologia
Volume58
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit