The production of scientific and societal value in research evaluation: a review of societal impact assessment methods

Jorrit Smit, Laurens Hessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftResearch Evaluation
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2021

Citeer dit