The productivity of marine meiobenthos

C.H.R. Heip, P.M.J. Herman, A. Coomans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-20
TijdschriftAcademiae Analecta
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1982
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit