The progression of the tobacco epidemic in India on the national and regional level, 1998-2016

R. Shaikh, F. Janssen, T. Voigt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer317
TijdschriftBMC Public Health
Volume22
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 feb. 2022

Citeer dit