The Promise and Challenges of Global Labor History

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-21
Aantal pagina's21
TijdschriftInternational Labor and Working-Class History
Nummer van het tijdschrift82
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit