The promises and challenges of research on plant–insect–microbe interactions: Preface

Jean-Christophe Simon (Co-auteur), Arjen Biere, Akiko Sugio

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)904-909
Aantal pagina's6
TijdschriftInsect Science
Volume24
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit