The proportionof non-aflatoxigenic strains of the Aspergillus flavus/oryzae complex from Meju by analysis of the aflatoxin biosynthetic genes

S.B. Hong, M. Lee, D.H. Kim, S. Chung, H. Shin, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)766-772
  TijdschriftJournal of Microbiology
  Volume51
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit