‘Het vooruitzigt op zijn toekomstig geluk’. De benoeming van pages aan het hof van koning Lodewijk Napoleon als patronage-instrument (1806-1810)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '‘Het vooruitzigt op zijn toekomstig geluk’. De benoeming van pages aan het hof van koning Lodewijk Napoleon als patronage-instrument (1806-1810)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities