The prospective association of objectively measured sleep and cerebral white matter microstructure in middle-aged and older persons

D Kocevska, Henning Tiemeier, Thom S Lysen, Marius de Groot, Ryan L Muetzel, Eus J W Van Someren, M Arfan Ikram, Meike W Vernooij, Annemarie I Luik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The prospective association of objectively measured sleep and cerebral white matter microstructure in middle-aged and older persons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences