The prospects of global history. Personal reflections of an old believer

Peer Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Review of Social History
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 apr. 2019

Citeer dit