The Protean Acremonium. A. sclerotigenum/egyptiacum: Revision, Food Contaminant, and Human Disease

Richard C. Summerbell, Cecile Gueidan, Josep Guarro, Akif Eskalen, Pedro W. Crous, Aditya K. Gupta, Josepa Gené, Jose F. Cano-Lira, Arien van Iperen, Mieke Starink, James A. Scott

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Protean Acremonium. A. sclerotigenum/egyptiacum: Revision, Food Contaminant, and Human Disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences