The proteinaceous coating and cytology of implant lenses in rabbits

J.P. Kappelhof, J.H. Pameijer, P.T.V.M. de Jong, J.F. Jongkind, G.F.J.M. Vrensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

279 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)750-758
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume102
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit