The pursuit of secular learning: the oldest commentary tradition on Martianus Capella

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36-51
TijdschriftThe Journal of Medieval Latin
Volume18
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit