The putative RxLR effector protein SpHtp1 from the fish pathogenic oomycete Saprolegnia parasitica is translocated into fish cells

P. Van West, I. De Bruijn, K.L. Minor, A.J. Phillips, E.J. Robertson, S. Wawra, J. Bain, V.L. Anderson, C.J. Secombes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-137
Aantal pagina's11
TijdschriftFEMS Microbiology Letters
Volume310
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit