The Pyrenophora net blotch disease complex of barley

J.P. Louw, P.W. Crous, G. Holz, B.J.H. Janse, D. Victor, J. Turnbridge

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume91
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit