Nongye Geming De Lianghua: Ping Shi Zhihong <Qingdai Nongye Shengchan Zhibiao De Guji>

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe Quantification of The Agricultural Revolution: A Review of Shi Zhihong's <Estimates of Agricultural Production Indicators In The Qing Dynasty>
Originele taal-2Chinees
Pagina's (van-tot)31-37
Aantal pagina's7
TijdschriftResearches in Chinese economic history
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit