The quiet before the storm: anticipating developments in synthetic biology

R. Mampuys, F.W.A. Brom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)151-168
TijdschriftPoiesis & Praxis: international journal of technology assessment and ethics of science
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit