The reaction of Ceratophyllum demersum on exogenous phytohormones in course of year (Abstract)

E.P.H. Best

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)503-503
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit