The reality of a virtual laboratory: reference to personal herbaria and culture collections is bad science

P.W. Crous, E.J. Cother

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2-3
  TijdschriftInoculum
  Volume54
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit