The receptor protein-tyrosine phosphatase, Dep1, acts in arterial/venous cell fate decisions in zebrafish development

F. Rodriguez Proserpi, A. Vacaru, J. Overvoorde, J. den Hertog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)122-130
TijdschriftDevelopmental Biology
Volume324
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit