The recurrent translocation t(14;20)(q32;q12) in multiple myeloma results in aberrant expression of MAFB: a molecular and genetic analysis of the chromosomal breakpoint

G.R. Boersma-Vreugdenhil, J. Kuipers, E. van Stralen, T. Peeters, L. Michaux, A. Hagemeijer, P.L. Pearson, J.C. Clevers, B.J. Bast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)355-363
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume26
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit