The rediscovery of Danielssenia intermedia Wells 1965 (Copepoda, Harpacticoida) : a missing link between the "danielsseniid" genera and Paranannopus Lang 1936 (Paranannopidae)

J.M. Gee, R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1549-1571
  TijdschriftJournal of Natural History
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit