The relatedness of Timor-Kisar and Alor-Pantar languages; A preliminary demonstration

Antoinette Schapper, Aone van Engelenhoven, Juliette Huber

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The relatedness of Timor-Kisar and Alor-Pantar languages; A preliminary demonstration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences