The relation between clutch size and fitness in a larval-pupal endoparasitoid

L.E.M. Vet, A. Datema, A. Janssen, H. Snellen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)141-145
TijdschriftNorwegian Journal of Agricultural Sciences
Volume16
Nummer van het tijdschriftsuppl.16
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit